NHOs årskonferanse – “på jobb for en grønn fremtid”


For første gang hadde Norges viktigste årskonferanse en rendyrket "grønn" agenda. Les mer om programmet og Pure sine betraktninger her.

NHO-president Tore Ulstein åpnet konferansen med å si at «Made in Norway» skal bli et merke for grønn konkurransekraft og gode løsninger. De mange innlederne løftet frem både store og små norske virksomheter som er godt i gang med det grønne skiftet. Næringer som havbruk, olje & gass og industri fikk mye taletid, mens Reiselivsnæringer og norsk matproduksjon var så godt som fraværende på talerlisten. På scenen var det stor enighet om at Norge står i en særstilling når det gjelder å takle fremtidige omlegginger.

UNEP-direktør Erik Solheim var i sitt innlegg opptatt av at vi må snakke mer om det positive, fordi verden går i riktig retning. Solheim hadde også tre råd til norske politikere for å få til grønn omstilling:

1. Vi må tenke større og grønnere og gå i spissen globalt.
2. Lær av el-bilsatsingen og hjelp norske bedrifter med grønn teknologi – og bli verdensledende gjennom skatteinsentiver.
3. Tørre å satse på nye næringer slik vi en gang satset på oljen. Vi må omstille oss. Nå.

Også Statsministeren manet til rask og stor omstilling

– Dette kommer til å bli tøft. Det kommer til å kreve store endringer, for mange av de billige løsningene har vi allerede innført, sier Erna Solberg til næringslivstoppene på konferansen.

Statsministeren sier Parisavtalen vil endre Norge, og at norsk næringsliv må forberede seg på strengere klimapolitikk i tiden som kommer.

Ifølge statsministeren må norsk næringsliv framover være grønt, smart og nyskapende for å klare seg etter oljen.

– Grønt fordi vi må ha konkurransekraft. Smart fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er nødvendig hvis vi skal bære vårt velferdssamfunnet. Nyskapende fordi vi står overfor en omstilling, sier statsministeren.

Det ble klart for deltakerne i salen at norsk næringsliv står foran nye og spennende tider.

Vi i Pure er klare, er du?

 

NHOs årskonferanse 2017

5. januar, Oslo Spektrum

Dette vil vi med “Made in Norway”

  • Løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimautslipp.
  • Skape en debatt om hva som skal kjennetegne en vare, tjeneste eller idé som er “Made in Norway”.
  • Vise at det er mulig å redusere klimautslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser.
  • Drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

www.nho.no

https://www.nho.no/arskonferanser/madeinnorway/forside/