Det er et marked for sirkulære forretningskonsepter


I samarbeid med Sustainable Brand Insight lanserte Pure rapporten The Nordic Market for Circular Economy. - Vi ser av undersøkelsen at det er et marked for sirkulære tjenester og produkter, men at det er forbrukerbarrierer spesielt innenfor delingsøkonomien, forteller Kia Klavenes Partner i Pure. Norske virksomheter som evner å forenkle vil være vinnerne.

Det var stort engasjement i salen hos Polyteknisk forening da Pure og svenske Sustianable Brand Insight inviterte til lansering av rapporten The Nordic Market for Circular Economy.

Hovedfunn og refleksjoner:

Dette er den første rapporten som kartlegger forbrukerens kunnskap og interesse for sirkulære forretningskonsept.

– Vi ser av undersøkelsen at det er et marked for sirkulære tjenester og produkter, men at det er forbrukerbarrierer spesielt innenfor delingsøkonomien, forteller Kia Klavenes Partner i Pure. Norske virksomheter som evner å forenkle vil være vinnerne. Det handler om å utvikle sirkulære løsninger som er lett tilgjengelige, oppleves trygge og som er lette å ta i bruk, mener Klavenes.

– Undersøkelsen viser at majoriteten av nordiske forbrukere og bedrifter begrenser sirkulær økonomi til å handle om resirkulering av avfall. Dette gjenspeiles også i det norske ordskiftet, noe vi mener bidrar til at norske virksomheter kan gå glipp av store kommersielle potensial. Vi trenger økt fokus på upcycling hvor vi designer produkter av større verdi, samt økt bruk av resirkulert materiale i nye produkter og forlengelse av produktenes levetid, sier Klavenes videre.

– Vi ser at selskaper som ligger i forkant når det gjelder bærekraft, nå har fokus på sirkulære konsepter for å tilnærme seg en sirkulær økonomi. Det handler om å bygge kunnskap om hva sirkulær økonomi betyr for deres kjernevirksomhet og forretningsmodeller, samt teste og implementere konsepter som er kommersielt bærekraftige.

Om undersøkelsen:

Rapporten «The Nordic Market for Circular Economy»  er den første kartleggingen av hvordan nordiske forbrukere og virksomheter ser på sirkulær økonomi, og gir en pekepinn for markedet for sirkulære forretningskonsepter. 2400 forbrukere og 300 selskaper (i ulike bransjer og med en omsetning på over 100 mill euro) er intervjuet. Studien er gjennomført av svenske Sustainable Brand Insight som årlig gjennomfører Nordens største merkevareundersøkelse med fokus på bærekraft. Purre Consulting lanserer og er talspersoner for undersøkelsen i Norge.

Kia Klavenes og Nina Schefte er Pure sine spesialister på sirkulær økonomi.