Partnerskap for å styrke utdanning i humanitære kriser


Pure fasiliterte workshop for Innovasjon Norge, som opptakt til Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling (NKIU)

Flyktningehjelpen og Redd Barna var invitert for å pitche en konkret utfordring knyttet til det å sikre læring og utdanning til mennesker i kriser og på flukt- Casene det ble jobbet med var knyttet til utdanning av barn i Nigeria og internt fordrevne flyktninge i Irak. Oppstartsbedrifter i Oslo Edtech Cluster var invitert inn for å hjelpe de humanitære organisasjonene med å utvikle gode ideer og partnerskap for å løse de konkret behov organisasjonene presenterte. Les hele artikkelen på Innovasjon Norge sine nettsider her.

 

Arrangør: NOREPS – The Norwegian Emergency Preparedness System
Team Næringsutvikling & Bistand er en del av Innovasjon Norges avdeling for Entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling.