Fra prat til praksis!


Bærekraftsmålene på agendaen i Polyteknisk Forening. Både store og mindre bedrifter deler erfaringer med FNs Bærekraftsmål som rammeverk for eget bærekrafsarbeid.

Et nettverk av virksomheter har gjennom Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening siden høst 2016 jobbet med å tilnærme seg FNs Bærekraftsmål (SDGene). Det har vært fokus på hvordan målene kan fungere som et rammeverk i egen virksomhet, hva er utfordringene og hvordan praktisk implementere og hvordan sette mål i forhold til SDGene.

Kom, lær og lytt til de som har tatt del i nettverket. Det blir frokost, korte presentasjoner av noen av virksomhetenes erfaringer og mulighet for å stille spørsmål.

Vel møtt!

Tidspunkt: Tirsdag 23. mai, kl. 08:00-10:00

Sted: Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Påmelding: Polyteknisk Forening

AGENDA:

 1. SDGene som rammeverk for alle virksomheter – både store og SMB: Universelle, anvendbare og relevante mål
  Kort om metodeverktøy og prosessen som er gjennomført i nettverket.
  Forum for Bærekraft – leder Stine L. Hattestad Bratsberg
 2. Bærekraft og innovasjon – Liten aktør fra vest med store bærekraftsambisjoner
  Plasto AS – prosjektleder Runar Stenerud
 3. Bærekraftsmålene som rammeverk for bærekraftsarbeidet og verktøy for å bryte ned silotankegang og styre i en felles retning
  BAMA – direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gulbrandsen
 4. Bærekraftsmålene – Hvordan strekker vi til?
  Varner – CSR Manager Vegard Neverlien
 5. Hva kan og bør det offentlige gjøre for å bidra?
  UNICEF deler noen refleksjoner etter nettverksprosessen
  UNICEF Norge – Fagansvarlig for utenrikspolitikk Kim Noguera Gabrielli