World Circular Economy Forum 2017


I begynnelsen av juni ble det første World Circular Economy Forum (WCEF) arrangert i Helsinki. Forumet samlet mer enn 1500 deltakere fra hele verden for å sette fokus på hvilke muligheter som finnes innen sirkulær økonomi. Kia og Nina fra Pure var deltakere på forumet og var også en del av det internasjonale Circulab-teamet tilstede.

For første gang ble fagekspertise innen sirkulær økonomi fra hele verden samlet til et felles forum – World Circular Economy Forum. Representanter fra FN, EU, Nordisk Ministerråd, myndigheter, akademia, NGOer og næringsliv var samlet i to dager for å diskutere og dele erfaringer med å tilnærme seg en mer sirkulær økonomi.

 

I løpet av WCEF var det en rekke bedrifter som presenterte eksempler på hvordan de tester ut ulike sirkulære konsepter. Den danske bedriften Vigga, som tilbyr abonnement på barnetøy og svangerskapsklær, er etablert på en sirkulær forretningsmodell. Under WCEF lanserte Vigga et nytt konsept som tilbyr en felles plattform for andre virksomheter som ønsker å tilby produkter som en tjeneste. Apple, Dell, Philips, IBM, Renault og IKEA var andre bedrifter som presenterte sine nye sirkulære konsepter på WCEF.

 

En egen del av forumet satte fokus på sirkulære løsninger for byer. Her var det spesielt interessant å få innsikt i hvordan Amsterdam har en sirkulær tilnærming i sin byutvikling. Det var også interessant å få innsikt i hvordan Finland som nasjon har utarbeidet et eget veikart for en sirkulær fremtid. Gjennomføring av WCEF var et av tiltakene i det finske sirkulære veikartet.

 

Pure samlet de norske deltakerne på WCEF til et formøte for å diskutere forventninger og muligheter for hvordan sirkulær økonomi kan settes tydeligere på agendaen i Norge. Deltakelsen på forumet var inspirerende og motiverende for å skape økt forståelse om bredden og mulighetene innen sirkulær økonomi for næringsliv og offentlig sektor. Dette er et område som har store utviklingsmuligheter og som vi vil fortsette å jobbe videre med fremover.