Pure på programmet under Arendalsuka


Velkommen til workshop om sirkulær økonomi under Norges viktigste møteplass

 

Onsdag 16. august inviterer Pure, Avfall Norge og Abelia til følgende workshop under Arendalsuka:

SPEED DATING: 7 MÅTER Å AKTIVERE SIRKULÆR ØKONOMI I DIN VIRKSOMHET

Om arrangementet

Det ligger mange nye forretningsmuligheter i den sirkulære økonomien. Våre naboland Finland, Sverige og Danmark har allerede utarbeidet ambisjøse målsetninger for hvordan de skal bli sirkulære samfunn og tjene penger i den nye økonomien.

Hvordan kan Norge og norske virksomheter akselerer overgangen til et sirkulært samfunn? Og hvordan får du kickstartet arbeidet i din virksomhet eller organisasjon så du tidlig høster forretnings- og miljøgevinster.

På arrangementet gir vi deg et bilde av hvordan en fremtid ser ut når ingen eier noe og søppel ikke finnes. Vi inviterer deg med på å speede opp Norges omstilling til en sirkulær økonomi og du får med deg 7 konkrete måter på hvordan du selv kan jobbe videre med sirkulær økonomi i eget regi.

Program:

– Velkommen til 2050 – en verden uten produkter og avfall

Tarje Bjørum, ansvarlig for klima og helse i Abelia

– Null avfall i 2050 – men avfallsbransjen har en nøkkelrolle for å komme dit

Nancy Strand, Direktør Avfall Norge

– 7 måter å aktivere sirkulær økonomi i din virksomhet

Kia Klavenes, Partner Pure Consulting

– Speed dating (Kafedialog med deltakere)

Vi håper å se deg i Arendal!

 

Deltaljer om vårt program og for hele uka kan du lese mer på https://www.arendalsuka.no/event/user-view/5320

Om Arendalsuka

Visjon

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Tidspunkt

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33.

Åpent for alle – gratis – ingen billetter

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Eierskap

Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, samt ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur.

Historikk

Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uka ble en stor suksess og årets viktigste møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal.