Fullsatt sal og aktuell agenda på Pure sitt årlige frokostseminar


Publikum ble guidet gjennom et tettpakket program med fakta, refleksjoner og gode samtaler knyttet til hvordan virksomheter bør ruste seg for en fremtid i rask endring.

Innledningsvis delte Håvard Løkke og Kia Klavenes fra Pure fakta og refleksjoner knyttet til investeringer, krav og forventninger i endring og hvordan nye reguleringer og begrensninger vil påvirke ressurstilgangen for din bedrift.

Deretter presenterte Sigurd Vildåsen fra NTNU og Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pure resultatene fra en undersøkelse om bærekraftskompetanse i norske styrer, laget i samarbeid mellom TEKNA, NTNU, Børsen, Forskningsrådet og Pure Consulting. Les mer om resultatene fra undersøkelse i egen artikkel, eller ta kontakt med oss for å få tilgang til hele rapporten.

Jan Christian Vestre, direktør og eier av Vestre AS og Tharald Nustad, teknologigründer og impact investor delte sine erfaringer fra bærekraftsarbeidet i egen virksomhet, samt hvordan de ruster egne selskap og investeringsporteføljer for fremtiden.

Neil Gaught, en London-basert strategisk rådgiver og forfatter av boken CORE, krydret det hele med gode caseeksempler. Hans nye bok handler om hvordan virksomheter, gjennom å ha en enkelt og tydelig formulert forretningside, både kan skape forretningsverdi og samfunnsverdi.

Avslutningsvis hadde vi invitert Fredrik Gulowsen i NYBY til å fortelle mer om en konkret, norsk start-up. Pure har hatt gleden av å følge NYBY tett fra starten av. NYBY er en digital plattform som gjør det mulig å koble velferdsbehov og ressurser i samfunnet på en effektiv måte.