Bli med på inspirasjonsfrokost om bærekraft


Ungt Entreprenørskap Oslo arrangerer Inspirasjonsfrokost om bærekraft på Sentralen 21. september

Ungt entreprenørskap (UE) Oslo, i samarbeid med Grant Thornton Norge arrangerer en inspirasjonsfrokost om bærekraft torsdag 21. september.

For påmelding og mer informasjon, trykk her.

Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. FN har definert 17 mål for en bærekraftig utvikling av den verden vi lever i i dag.

Det handler om entreprenørskap, læring og innovasjon for å drive bærekraftig endring. Det handler om at vi alle kan være med på å finne løsninger på de globale utfordringene og de enorme forretningsmulighetene disse gir.

FN Sambandet kommer! Pure Consulting kommer! Storebrand kommer! Kommer du?