Bærekraft – Grunnlag for innovasjon og vekst


Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening inviterer til en prosess som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet.

Bedrifter inviteres nå til å delta på to samlinger i høst hvor målsettingen er å gi deltakerne økt kunnskap og praktiske råd om hvordan bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals – SDGs) kan være et godt rammeverk for bærekraftarbeidet i egen virksomhet. Det vil særlig bli lagt vekt på hvordan målene kan være løftestang for innovasjon og vekst. Prosessen starter med et seminar om bærekraft og innovasjon. Det er ingen kostnader forbundet med å ta del i prosessen.

Hva forventes av virksomhetene?
Det forventes at virksomhetene som deltar bruker noe tid internt til å diskutere muligheter, tester ut verktøyene og deler egne erfaringer inn i gruppen.

Første samling holdes tirsdag 10. oktober kl. 08:00-10:00 og andre samling er mandag 20. november, kl. 08:00 – 10.00. Begge møtene holdes hos Polyteknisk Forening på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter.

Mål for prosessen:

Økt kunnskap om bærekraftsmålene og hvordan virksomheten kan styrke sitt arbeid for å bidra til at målene nås.

 

Bidrag fra Forum for Bærekraft

Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening fasiliteter og sørger for fremdrift, arbeidsverktøy og gjennomføring av de to fellesmøtene. I prosessen bistår også Innoco med innovasjonsmetodikk, eksempler og erfaringer fra mer enn 15 års arbeid med innovasjon.

Forumet gjennomførte en tilsvarende prosess i fjor med bedriftene BAMA, Bergans, Norway Cup, Plasto, Telia og Varner-gruppen. Da var fokuset alene å introdusere virksomhetene til Bærekraftsmålene. Erfaringene fra prosessen viste at deltagerne synes det var svært nyttig å delta i et slikt nettverk for å lære mer om bærekraft og diskutere utfordringene relatert til temaet med andre virksomheter.

For mer informasjon, kontakt leder for Forum for bærekraft i Polyteknisk Forening, Stine Lise Hattestad Bratsberg i Pure.