OIW Nordic Edtech Humanitarian Aid Challenge – Workshop


Pure, Innovasjon Norge og Oslo Edtech-cluster inviterer til edtech-challenge under OIW

Hvordan kan partnerskap mellom humanitære organisasjoner og den nordiske Edtech Industrien sikre at kvalitets-læring gjøres tilgjengelig for personer som bor i konfliktområder? Bli med oss! Vi leter etter lærere, designere, studenter, flyktninger og nordiske edtech-selskaper som skal være med å løse spesifikke globale utfordringer fra utdanning og læring i krise, presentert av Redd Barna.

Program:

9:00 – 10:00 Åpningsinnlegg (åpent for publikum)

Kristoffer Gandrup-Marino – Innovasjonschef, UNICEF Supply Division, København. Gandrup-Marino skal snakke om FNs perspektiver på innovasjon, samt barrierer og muligheter i samarbeid og partnerskap med SDGs innovatører.

Johan Brand – Grunnlegger, Kahoot !, Captain, E / One. Partner, Brand vil snakke om å jobbe med humanitær hjelp og sett fra et edtech forretningsperspektiv.

10:00 – 15:00 EdChallenge Workshop (ledet av Kia Klavenes i Pure Consulting)

Lag blir dannet med edtech-selskaper som skal jobbe med løsninger – eksisterende, tilpasset eller nye. Representanter fra den humanitære sektoren vil være mentorer. Vi vil også gi informasjon om hvordan vi kan bringe fram innovative ideer og partnerskap som kan gi løsninger på humanitære utfordringer, blant annet finansiering og støtte fra Innovasjon Norge.

15:00-16:00 Presentasjon av ideer (åpen for publikum)

Hvert lag forventes å presentere sine ideer til løsninger.

16:00 – 17:00 Uformelt nettverks-session GRATIS INNGANG

OIW Nordic Edtech Humanitarian Aid Challenge er en del av Oslo Innovation Week 25-29 September 2017!

How can partnerships between humanitarian organisations and the Nordic Edtech Industry ensure quality learning is made available for people living in conflict areas and crisis?
Join us! We are looking for educators, designers, students, refugees and Nordic edtech companies to solve specific, global challenges from the field of education and learning in crisis, presented by Save the Children.