Pure styrker laget med ny seniorrådgiver


Marcus Borley er vokst opp i Wales, men har bodd 15 år i Norge. Han har en svært spennende og relevant bakgrunn og har blant annet jobbet med ansvarlig leverandørkjeder i 7 år. I bunn og grunn er han pedagog og har undervist i forretningsengelsk, kommunikasjon og IKT. Marcus har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og skrev sin masteroppgave om finanssektoren og anvendelse av ISO 26000.

 

Nå studerer Markus psykoterapi på deltid. Han er svært interessert i adferdsøkonomi, motivasjonspsykologi og menneskelig adferd og tar dette inn i arbeidet med bedrifter for å bygge på den menneskelige faktoren og sikre varig endring.

 

Vi snakket med Marcus om hans forventninger til å starte opp hos Pure og han sa følgende: «Jeg gleder meg veldig til å begynne hos Pure. For meg er Pure det mest spennende rådgivningsmiljø innenfor bærekraft i Norge, med en unik kompetanse og sterk markedsposisjon for å bidra til at næringsliv og offentlige virksomheter bidrar til at den norske staten leverer på sine forpliktelser mot bærekraftsmålene. Jeg ser fram til å bidra med min ekspertise innenfor ansvarlige leverandørkjeder, samt utvikle nye konsepter for å sikre varig endring mot mer bærekraftig adferd.

 

Vi er svært veldig glade for å få med Marcus på laget og gleder oss til å dra nytte av hans ekspertise og kunnskap.