Stine fra Pure i panelet på ”The New Era of Green Development”


China´s Green Transition to 2050

China Council for International Cooperation on Environment and Development inviterte i Desember 2017 næringslivsledere, statsledere, politikere og organisasjoner fra andre deler av verden til Kina for å komme med innspill og diskutere hvordan Kina skal nå sitt ambisiøse mål om å ”Make China Beautiful”  i 2050. Kinas første visestatsminister, Zhang Gaoli, ledet rådet, og vektla i sin tale til rådet Kinas visjon om å utvikle en økologisk sivilisasjon.

På agendaen stod ”The New Era of Green Development” – Chinas Green Transition to 2050. Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pure Consulting satt i panelet og hennes oppgave var å snakke om Private Public Partnerships.

 

 

«Jeg er utrolig ydmyk over at jeg fikk muligheten til å bidra inn i et så spennende fora. Et panel ledet av World Economic Forum og Canadas miljøvernminister, Catherine McKenna og en representant fra regjeringen i Kina”, sier Stine i etterkant av konferansen.

Stine reiste over sammen med Thina Saltvedt som hadde som oppgave å snakke om konferansens tema fra et finansielt ståsted. Stine forteller at det var flere dyktige representanter fra Norge til stedet på konferansen i Kina; ”Spennende, utfordrende og interessant å møte ikke bare internasjonale dyktige folk, men også våre egne som Jørgen Randers, Erik Solheim, Vidar Helgesen og ikke minst Norges ambassadør i Kina, Svein Ole Sæther. ”

 

 

China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) er et internasjonalt råd som gjennomfører policystudier og rådgir kinesiske myndigheter på høyeste nivå om miljø- og utviklingsspørsmål. China Council ble opprettet i 1992, og rådets 6. fase startet opp med årets møte som fant sted 9 – 11 desember og vil vare frem til 2021.