Velkommen til møte om bærekraft og innovasjon


Polyteknisk forening inviterer til prat om innovasjon og bærekraft

I regi av polyteknisk forening arrangeres møte om bærekraft og innovasjon med særlig fokus på akvakultur. Møtet finner sted 17.01.18 på  Håndverkeren Kurs og Konferansesenter. 

Møtet vil være todelt med hovedfokus på bærekraftig innovasjon innen akvakultur.

Del 1) Bærekraft, samarbeid og innovasjon

Del 2) Hvordan jobbe med FNs bærekraftsmål gjennom hele verdikjeden i oppdrettsnæringen?

Bakgrunnen er behovet for mer kunnskap rundt bærekraftig utvikling og hvordan bærekraftsmål er kilde til innovasjon og fornyelse i verdikjeden. Komplekse utfordringer må løses på tvers av aktører og da trenger vi nye former for samarbeid og samskaping.

Bærekraftsmål nr 14: Livet under vann; nr 9: Innovasjon og infrastruktur; sammen med mål nr 17: Samarbeid for å nå målene, er målene som står i senter for møtet.

For mer informasjon og påmelding kan du klikke deg inn her.