Både forbrukerne og industrien må bli mer bevisste


Kia Klavenes fra Pure Consulting i Magasinet 23.12.17

Temamagasinet «Skandinaviske design» var på trykk i Dagbaldet Magasinet 23.12.17 og så nærmere på skandinavisk design som eksportvare for Norge. Innovasjon Norge skal satse på å skape assosiasjoner til merkevaren Norge, som en felles plattform for norsk eksport. Verdier som skal til bunn for produksjonen er likestilling, åpenhet og bærekraft. I den forbindelse ble Kia fra Pure intervjuet om bærekraftig produksjon og forbrukeradferd.

Intervjuet med Kia kan du lese under:

I samarbeid med Sustainable Brand Insight lanserte vi en undersøkelse i 2017 om hvor modne nordiske forbrukere var når det gjaldt å velge sirkulære løsninger. De forbrukerne i Norden som sier at de er mest opptatt av sirkulære produkter, er finnene. De lå markant foran både Sverige, Danmark og Norge, sier Kia Luise Klavenes som er seniorrådgiver og partner i Pure Consulting.

– Finland lå i front, mens Norge lå omtrent på nivå med Sverige og Danmark i denne undersøkelsen, fortsetter Klavenes. Forurensende industrier Både møbel- og tekstilindustrien bruker mye vann, energi, kjemikalier og sprøytemidler. I tillegg skjer ofte mye av produksjonen langt fra markedene, og det medfører en stor miljøbelastning når det kommer til transport over lange avstander. – Mye av produksjonen skjer dessuten gjerne i lavkostland hvor det ofte også stilles spørsmålstegn ved både arbeidsforhold og lønnsnivå. Prisnivået på klær er veldig lavt hvis vi sammenligner med andre produkter som for eksempel mat eller bensin. Det lave prisnivået stimulerer til en bruk-og-kastmentalitet, sier Klavenes.

– Det aller viktigste vi kan gjøre for å få en bedre bærekraft i disse bransjene er å produsere produkter som har en lenger levetid. Det betyr ikke nødvendigvis at det er du som forbruker som må beholde klesplagget gjennom hele levetiden, men at materialene brukes slik at de har en verdi lengst mulig. I dag sløser vi bort veldig mange materialer og råstoffer fordi vi ikke er bevisste, tilføyer hun. – Kjøper du noe som er dyrere, men som varer lenger, er det kanskje ikke så bra for lommeboken din, men miljøet vinner på det, smiler Klavenes. Bedriftene må jobbe helhetlig Bedrifter som vil bli mer bærekraftige må se på hele verdikjeden sin. De må avdekke hvilke områder som de er dårligst på og sørge for å se på hvilke type materialer de bruker, hvor produktene produseres, hvilke forhold de produseres under, hvor lang levetid produktene har og hvordan de transporteres. De må jobbe med å forbedre alle disse parametrene.

– I Danmark er det en produsent av barneklær som heter Vigga. De selger barneklær som abonnementskonsept. Når du får barn leveres det en kasse med babyklær på døren din. Kvaliteten er så god at når du leverer dem tilbake og får nye, blir de vasket og renset hos Vigga og sendes videre til en ny familie, og kvaliteten er fortsatt helt lik. Konseptet har blitt en stor suksess i Danmark og er et veldig godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis, avslutter Klavenes.

 

Meld deg på presentasjon av årets «Sustainable Brand Insight» rapport 27.01.18 på Polyteknisk forening her