10 SELSKAPER VIDERE I SOCIAL STARTUP


Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Programmet skal gi startups det de trenger for å skape en solid forretningsmodell og størst mulig verdi for samfunnet

Kia fra Pure er tilknyttet programmet som forretningsutvikler og deltok på bootcampen i januar 2018. Der deltok 30 oppstartsbedrifter og fikk videreutviklet sin forretningsidé sammen med erfarne forretningsutviklere. Dagene var nøye designet med fokus på egen forretningsidé, verdiforslag og pitch. Den siste dagen presenterte alle virksomhetene seg for et panel med finansieringspartnere, sosiale investorer og mulige kunder.

Bootcampen tilbød følgende til selskapene:

  • Eksperthjelp til å videreutvikle forretningsidé- og modell, med en tydeligere pitch og verdiforslag.
  • Utvidet nettverk med relevante og nyttige kontakter og en analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter, trusler.
  • Oversikt og støtte til prioriteringer og målsetninger for å lykkes.
  • Vist fram selskapet til til relevante mulige partnere, kunder og interessenter.

 

Etter endt bootcamp ble følgende 10 selskaper valgt ut til å gå videre i Social Startup:

·     Abildsø gård

·     Mestringsguiden

·     Mora di

·     Helt med

·     Trygg av natur

·     Sisters in business

·     Nabolagshager

·     Dyrebar omsorg

·     Lydfarge

·     Hogst

Disse selskapene går videre til akselratorprogrammet og vil få en-til-en oppfølging av blant annet Kia fra Pure. I tillegg samles alle deltakerne til tre felles camper som gir innføring og opplæring i verktøy som effektiviserer og forbedrer deres forretningsmodell og arbeidshverdag.

Campene holdes i februar, mars og april. Du kan lese mer om social startup her