PURE PÅ PEER REVIEW I BERLIN


Jan-Gustav er i Berlin og evaluerer Tysklands SDG strategi

Jan-Gustav Strandenaes, seniorrådgiver i Pure og nå oppnevnt av den tyske regjeringen til å være med i et internasjonalt team av SDG spesialister, var forrige uke i Berlin for å evaluere Tysklands SDG strategi.

Allerede i 2002 gjorde Tyskland ferdig sin første bærekraftstrategi, og i 2016 ble samtlige SDGer integrert i strategien. Alle departementene i Tyskland har sine oppgaver innenfor strategien, de ulike ministrene har sine ansvarsområder, strategien tar for seg byer, regioner og kommuner, NGOer deltar, og næringslivet har begynt å integrere SDGene i sine planer.

For å evaluere strategien, oppnevnte den Tyske regjeringen et team av SDG spesialister som nå har sittet sammen i Berlin og intervjuet ministre, ordførere, forskere, NGOer, parlamentarikere og næringslivsrepresentanter for å vurdere effektiviteten og målrettingen av strategien. BASF, Thyssen Gruppen og BMW samt den tyske børsgruppen var blant dem som ble intervjuet, og representantene kom alle fra ledelsessiktet i disse bedriftene.

Tyskland er det eneste landet i verden som har en så ambisiøs nasjonal bærekratsstrategi der SDGene er fullt ut integrert – ja, faktisk er de førende faktorene.

Den internasjonale Peer Gruppen, består, foruten av Jan-Gustav fra Norge, representanter fra Canada, England, Belgia, Nederland, Spania, Mexico og Sør-Afrika. Gruppen ledes av Helen Clark, tidligere statsminister i New Zealand som også ledet UNDP, FNs store utviklingsorganisasjon i 9 år. Rapporten skal leveres til Angela Merkel under en avsluttende konferanse i juni i år.