Nybrottsarbeid for nye Asker kommune


FNs bærekraftsmål som rammeverk for felles kommuneplan for nye Asker kommune. Vi i Pure er stolte av å bidratt inn som om ekstern samarbeidspartner for arbeidet med FNs bærekraftsmål og fasilitering av prosessen med å utvikle et metodeverktøy.

Asker kommune har løftet blikket og satt seg selv inn i en større kontekst ved å bruke FNs bærekraftsmål som retningsgivende rammeverk for kommunen. Kia og Stine fra Pure har fasilitert prosessen og utviklet metodeverktøyet som har blitt brukt.

Kristine Andenæs, Asker kommune og Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pure Consulting presenterer metodeverktøyet.

Metodeverktøyet som har blitt utviklet har tre nivåer. Verktøyet tar for seg hvert enkelt bærekraftsmåls betydning for nye Asker kommune, utvelgelse av relevante delmål, og forslag til hvilke fremtidige muligheter nye Asker kommune har for å levere på hvert enkelt delmål og hvilke eventuelle utfordringer dette vil adressere som er relevante for kommunen.

Målene som ble valgt av utvalget er:

  • mål tre – God helse,
  • mål fire – God utdanning,
  • mål ni – Innovasjon og infrastruktur,
  • mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn
  • mål 13 – Stoppe klimaendringene
  • mål 17 – Samarbeid for å nå målene.

Les mer om tiltak og delmål som implementeres for at Asker kommune skal nå målene her