Bærekraft på moten-ren risikosport!


Kronikk av Stine Lise Hattestad Bratsberg. Originalt publisert her:

Mange ledere har fått øynene opp for viktigheten av å jobbe med bærekraft som en integrert del av forretningen. Det er bra, fordi det ruster virksomheten for fremtiden, skaper vekst, tiltrekker investorer, kunder og skaper fornøyde medarbeidere.

Det er imidlertid en del virksomheter som bare hiver seg på trenden. Klistrer opp ikonene fra de 17 bærekraftsmålene for å sette det arbeidet de gjør innen bærekraft i en større sammenheng, uten å sette seg ordentlig inn i hva bærekraftsmålene handler om. De 17 ikonene egner seg muligens litt for godt til kommunikasjon? Dette er risikosport. Mote har en tendens til også å gå av moten. Når det gjelder bærekraft, har verden verken tid eller råd til det!

Virksomheter bør sette seg ordentlig inn i målene og de 169 delmålene som ligger bak ikonene, kartlegge områdene der de har størst mulighet til å bidra til en positiv påvirkning, men også avdekke om det er områder de har negativ påvirkning. Dette er arbeid som må gjøres før virksomhetene setter seg egne mål, relatert til de globale målene. Det handler om at løsningen gagner både virksomhet og samfunn på en og samme tid. Det er det som er bærekraftig. En bærekraftig utvikling handler både om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, en utvikling som ivaretar mennesker, jorden og skaper en sunn økonomisk vekst.

Selv om ordet bærekraft kanskje vil bli årets ord i 2018, som det «grønne skiftet» ble det i 2016, er det ikke et nytt ord eller begrep. Bærekraft, og bærekraftig utvikling er begreper som har blitt brukt siden lanseringen av Brundtlandrapporten ”Vår felles fremtid i 1987”. Begrepet kan virke pompøst, og innholdet er overveldende. Derfor er FNs bærekraftsmål kjærkomne fordi de er konkrete, enkle å forstå og høyst relevante, både for Norge og for resten av verden. Bærekraftsmålene har allerede vist seg å være et godt egnet rammeverk for både næringslivet og det offentlige i utviklingen av bærekraftstrategier.

Målbare er stikkordet.

KPMG kom nylig med en rapport som viser at mer enn 40 prosent av de 250 største selskapene i verden i sin rapportering nå relaterer eget arbeid til FNs bærekraftsmål. Men det er ikke nok å sette en ring rundt de målene et selskap bidrar til. Skal vi nå målene må virksomheter, kommuner, nasjoner gjøre mer enn å relatere nåværende arbeid til målene – vi må jobbe aktivt for å nå målene, ved å sette egne mål som bringer oss ditt vi skal i 2030.

Vi ønsker alle velkommen på motebølgen, men legg arbeid i det så bidrar vi alle til en felles agenda som skaper vekst og velferd på flere bunnlinjer.

Fakta:

FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals) er vedtatt av alle verdens land, de består av 17 mål og 169 delmål samt 234 indikatorer. Målene er en del av et større dokument kalt 2030 agendaen, og etter kursen og er en felles handlingsplan frem til 2030, en plan som skal bidra til å løse mange samfunnsutfordringer og etterlate en verden til neste generasjon, slik at de får like muligheter for å få dekket sine behov, slik vi får dekket våre i dag.

 

Kronikk av Stine Lise Hattestad Bratsberg. Originalt publisert her.