Hvilke bærekraftmål jobber dere med?


Under en samling for Eyde-klyngens kompetansegrupper 9.mai, ble det en gjennomgang av disse målene og hvordan bedriftene kan bruke disse målene for å arbeide videre for en bærekraftig drift.

Pure Consulting er så heldige å få jobbe med Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen er en klynge for prosessindustrien på Sørlandet som jobber sammen for en bærekraftig og konkurransedyktig industri. I dag kan de være stolte av at de driver verdens reneste produksjonsprosesser.

9 mai ledet Kia fra Pure en samling med fokus på hvilke muligheter FNs 17 bærekraftsmål skaper for bedriftene i kompetansegruppen og hvordan bedriftene kan bruke disse målene for å arbeide videre for en bærekraftig drift.

Å jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål skaper anerkjennelse, stolthet og bedre konkurransekraft. Kia oppfordret deltakerne til å undersøke om det er områder hvor bedriften pårvirker målene negativt og hvordan best jobbe for å redusere forretningsrisikoen.

Ved å bruke bærekraftmålene som løftestang for forretningsutvikling og innovasjon, kan man utvikle noen nye tjenester og produkter som samfunnet vil trenge. Eyde-klyngen tar dette på alvor.

– Retningen skal stakes ut. Lener vi oss alle i samme retning, skjer det noe, sier Marianne Furuholt, prosjektleder i Eyde-klyngen.

– Bærekraft er det viktigste vi gjør. Hvis ikke er det ikke noe marked for oss. Eyde-klyngen er på de møteplassene som er internasjonale og nasjonale, så der kan vi bidra, sier Harald Eik i Glencore Nikkelverk.

Kia presiserer at det handler om en felles arbeidsplan frem mot 2030. Meningen er at alle land i verden skal ta tak i dette, og også bedrifter. Dette er et dugnadsarbeid, og spørsmålet er hvordan vi i Norge skal samarbeide for å nå disse målene. Vi opplever at målene er globale, så man må fortolke dem inn i vår verden og der vi kan gjøre noe med dem.

Oppsummert gav deltagerne tilbakemelding om en spennende, interessant, oppklarende, forvirrende, lærerik og hyggelig workshop, med noen løse tråder for veien videre.

Les mer om Eyde-klyngen her