Pure med i Næring for Klima


Den 21. juni 2019 ble Pure medlem i Næring for Klima-nettverket til Oslo Kommune.

Oslo kommunes klimamål er ambisiøse. Klimagassutslipp skal reduseres med 36 % innen 2020, og 95 % innen 2030. Næringslivet har en viktig rolle for å få til en vellykket omstilling til en klimavennlig Oslo by. Næring for Klima skal legge til rette for samspill mellom næringsliv og kommunen, for å bidra til å oppnå Oslos klimamål.

Medlemskapet ble markert gjennom en signeringslunsj i Oslo Rådhus den 21.juni, hvor Kia Klavenes, Partner i Pure, signerte Oslos Klimapakt med vikarierende byråd for miljø- og samferdsel Arild Hermestad.

Vi gleder oss til å bidra inn til nettverket med vår ekspertise og erfaring. For å lese mer om Næring for Klima, se her.