Pure etterspurt foredragsholder som tar sats i 2017


Foredrag om partnerskap og privat sektor hos London School of Economics (LSE)

Les mer

NHOs årskonferanse – «på jobb for en grønn fremtid»


For første gang hadde Norges viktigste årskonferanse en rendyrket "grønn" agenda. Les mer om programmet og Pure sine betraktninger her.

Les mer

GLOBALE CIRCULAB WORKSHOPS FOR IKEA


IKEA ønsker å tilnærme seg en mer sirkulær økonomi. Som en del av denne prosessen har Pure i 2016 fasilitert to Circulab workshops for Inter IKEA Systems med deltakere fra hele verden.

Les mer

Ansvarlig forretningsdrift på agendaen hos sirkulære Rubtiler i Polen


Pure sine rådgivere har vært i Polen og inspirert rundt området ansvarlighet, samt bidratt med verktøy for å jobbe enda bedre med miljø og leverandøroppfølging.

Les mer

Er nordiske forbrukere og virksomheter klare for å satse på sirkulær økonomi?


Rapporten "The Nordic Market for Circular Economy" lanseres 18. januar hos Polyteknisk Forening. Sustainable Brand Insight presentere resultatene fra analysen som er gjennomført høsten 2016. Det vil også bli presentert konkrete eksempler og erfaringer fra to bedrifter som har valgt en sirkulær forretningsmodell.

Les mer

FLYTOGET HAR GÅTT FORAN – KNAKK KODEN MED BÆREKRAFTSMÅLENE SOM RAMMEVERK


Flytoget har, som flere andre virksomheter slitt litt med å få grep om hva som ligger i bærekraftbegrepet, eller Corporate Responsibility eller CSR som andre vil kalle det. "Vi har vært på en reise hvor vi har bidratt både litt her og litt der, både med penger og engasjement. Det har vært positivt og fint, men det har ikke skapt varige verdier, verken for oss eller mottaker. Det har ikke vært forretningsnært nok", sier Emil Eike, kommersiell direktør i Flytoget.

Les mer

Pure styrker laget – Høy aktivitet i 2016


1. desember begynte Håvard Løkke (41) som seniorrådgiver i Pure. Løkke med bakgrunn fra IKEA og Ard Group kan fortelle om begivenhetsrike og travle dager på Skøyen.

Les mer

Pure på tur med bærekraftsmålene


Jan-Gustav har i det siste hatt en travel reiseplan. Alt fra foredrag på Universitetet i Stavanger til «The Open SDG-Club Berlin». Han har også vært i Helsinki med Stine på en heldagskonferanse arrangert av Nordisk Råd. Her møtte de blant annet Annika Lindblom fra det finske miljøverndepartementet, som holdt innlegg på vår faglige frokost i 2015 sammen med en finsk bedrift om hvordan de har involvert ulike interessenter for å sikre at bærekraftsmålene blir integrert i strategier og planer, og hvordan det fører til en endring.

Les mer

PURE YOUNG PROFESSIONALS NETTVERKSMØTE OM FORBRUKERTRENDER OG ETIKK


Pure young professionals nettverk er en arena for erfaringsutveksling og faglig utvikling. 27. oktober ble forrige møte avholdt med høyt engasjement. Tema for samlingen var trender hos etikkbevisste forbrukere.

Les mer

Bærekraft og bred interessentinvolvering står i sentrum når JM Norge planlegger å utvikle Husebyplatået på Montebello i Oslo


Pure har fulgt prosjektet fra starten og fasilitert flere prosesser for å sikre at prosjektet integrere bærekraft og nytenker i arbeidet med interessentinvolvering

Les mer