FNs bærekraftsmål


Pure jobber med implementering av FNs bærekraftsmål for en lang rekke ulike virksomheter. Vår rådgivning har fire ulike tilnærminger.

1. Etablere forståelse og kunnskap

For mange virksomheter er første steg å få økt kunnskap om FNs 17 bærekraftsmål. Hva innebærer målene, og hva betyr de for næringslivet?

I Pure har vi god innsikt i bærekraftsmålene og bakgrunnen for målene. Jan-Gustav i Pure har vært engasjert av FN og bidratt inn i prosessen med utviklingen av bærekraftsmålene. Denne innsikten er en viktig forutsetning for å bistå bedrifter med å prioritere tiltak relatert til de 169 delmålene og 17 hovedmålene. Jan Gustav sitter for tiden i et ekspertutvalg for den tyske regjeringen som har utviklet en egen strategi for hvordan de skal nå FNs bærekraftsmål.

Vi har god erfaring med å gjennomføre workshops for virksomheter med fokus på å kartlegge hvordan virksomheten bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene i dag og hvor det kan være risikoer for fremtidig drift basert på målene.

Vi har gjennomført slike workshops for blant annet: Ferd-konsernetSnøhetta, Asplan Viak, DIFI, Cognite og Gelato.

 

2. Synliggjøre muligheter

For noen virksomheter er det viktigste å se hvilke muligheter for fremtidig utvikling som kan være knyttet til bærekraftsmålene.

Vi i Pure har gjennomført prosesser med ledelsen og andre interne nøkkelpersoner i virksomhetene for å finne deres utviklingspotensiale relatert til bærekraftsmålene.

Vi har gjennomført slike prosesser med blant annet Aker BioMarineIKuben i Molde, 7 Sterke i Kongsvinger og Eydenettverket i Arendal

 

3. Grunnlag for strategi og innovasjon

For de virksomhetene som virkelig ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid er det naturlig å legge FNs bærekraftsmål til grunn for sitt strategiarbeid.

I Pure er vi så heldige at vi har fått jobbe tett med bedrifter som ønsker å gå foran og som har integrert bærekraftsmålene som et rammeverk for sine forretningsstrategier.

Vi har jobbet strategisk med bærekraftsmålene for blant annet TOMRA, Vestre, NSB-Konsernet, Ruter, Grieg Gruppen, Hurtigruten, Vinmonopolet, Oslo VognselskapElkjøp NordicFlytoget, BAMA, DARK arkitekter, Fjellsport og Mustad Fishing Gear.

 

I tillegg er vi veldig stolt av arbeidet vårt med nye Asker kommune. Fellesnemnda for nye Asker kommune har vedtatt å benytte FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk i utformingen av kommuneplanen for den nye kommunen som består av Asker, Røyken og Hurum.

Sammen med nye Asker har vi utviklet et metodeverk og veileder for hvordan en kommune kan benytte FNs bærekraftsmål som rammeverk i planarbeidet sitt. Metoden bygger på arbeidet gjort i nye Asker kommune. Vi vet at blant annet Viken, Arendal og flere andre kommuner benytter vår veileder. Du kan laste ned veilederen her.

 

4. etablere nettverk for felles læring

Vi ser at det er nyttig for bedrifter å dele erfaringer og lære av hverandre når det gjelder integrering av bærekraftsmålene.

Stine L Hattestad Bratsberg har tatt rollen som leder for Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening. Dette forumet har som målsetning å bidra til økt kunnskap om, og integrering av bærekraftsmålene i norsk næringsliv. Høsten 2016 deltok Bama, Bergans, Eyde Cluster, Norway Cup, Plasto, Telia, Tufte Wear og Varner-gruppen i en felles prosess for å integrere bærekraftsmålene i egen virksomhet.

Vi samarbeider også med NTNU for å sette økt fokus på bærekraftsmålene. Våren 2016 bidro Pure inn i kurset Grønn verdiskapning og etiske perspektiver og la til rette for at studentene skrev oppgaver for åtte større norske virksomheter om hvordan de bør integrere bærekraftsmålene. Bedriftene som deltok var Asplan Viak, Havfisk, Hydro, Orkla, Snøhetta, Stokke, TINE og TOMRA.

FN har valgt å løfte frem ulike overordnede temaer for bærekraftsmålene de første fire årene:

 

2016

Leaving no one behind

2017

Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world

2018

Transformation toward sustainable and resilient societies

2019

Empowering people and ensuring inclusiveness and equality

 

Les mer om bærekraftsmålene her.