Thea Tofteberg


Kjernekompetanse: digital strategi, innovasjon og bærekraftig vekst. 

Thea er deltidsansatt i en prosjektassistentstilling i Pure ved siden av studenttilværelsen og rollen som med-gründer av Evner.no.

Hun har fra før en bachelorgrad i Business studies fra Cass Business School i London, og fullfører nå mastergraden “ESST- European Science, Society and Technology” ved universitetet i Oslo. Thea har bakgrunn fra store kunnskaps- og teknologi intensive bedrifter som DNB og IBM, samt uvurderlig erfaring som med-gründer av Wooopit S.p.z.o.o. I dag er hun med å starte opp Evner.no – “kunnskapens Airbnb”.

Thea brenner for lønnsom forretningsdrift på en bærekraftig måte. Rollen som gründer fordrer at hun holder seg oppdatert på nye forretningsmodeller og verktøy, og interesserer seg særlig for hvordan bedrifter kan benytte seg av disse for å vokse og utvikle bærekraftige konkurransefortrinn.

Hun ble ansatt i Pure høsten 2017 og jobber i hovedsak med kommunikasjon og prosjektstøtte.

 

Kontakt

thea@purecsr.no

+47 93060079

LinkedIn

CV sendes ved forespørsel