Monica Mee


Seniorrådgiver med lang fartstid fra finans

Monica er seniorrådgiver i Pure. Hun har 19 års erfaring innen forretningsutvikling, salgsledelse, strategi og innovasjon fra IT- og finanssektoren, inkludert 12 års ledererfaring fra Nordea og medlem av nordiske ledergrupper. Har erfaring fra å jobbe med finansielle direktiver, compliance og governance samt fra arbeid med EU-, FN- og OECD-standarder og retningslinjer fra et strategisk og implementeringsperspektiv.

Hun har jobbet for blant annet Fellesdata (nå Evry), Cell Nework (nå Bouvet), Gjensidige Livselskap og Nordea. I tillegg har hun vært underleverandør, som selvstendig konsulent, til BI-handelsskolens masterkurs mot store selskaper som dekker både i privat og offentlig sektor. konsulenttjenestene omfattet strategi, organisasjonsutvikling, lederutvikling og coaching. Hun også har vært aktiv inn mot start-up miljøer, bland annet som representant for Nordeas samarbeid med Accelerator bedriften The Factory over en tre-års periode.

Monica har vært engasjert i bærekraft siden 2007 og dekker områder som klima, miljø, jordens tålegrenser, sirkulær økonomi, etikk, sivilsamfunn, menneskerettigheter og styring. Hun har vært en pådriver for bærekraftig utvikling i finansbransjen. Hun har flere roller i Norsif som er bransjeforeningen for ansvarlig og bærekraftige investeringer, samt deltatt i flere arbeidsgrupper i Finans Norges regi, deriblandt Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen.

I kraft av sin rolle som leder av akademiakomitéen i Norsif har hun lenge hatt dialog med de største universiteter og høyskoler for å sikre at studentene får den nødvendige kompetanse for å håndtere de bærekraftige utfordringene verden står overfor. Hun sitter pr i dag i et Advisory board for samfunnsøkonomi med fokus på bærekraft hos NMBU.

Hun er en aktiv bidragsyter til EU-prosjektet SMART finansiert av Horizont 2020. Prosjektet fokuserer på  barrierer og drivere for markedsaktørers bidrag til FNs mål for bærekraftig utvikling innenfor jordens tålegrenser, med mål om å oppnå politisk sammenheng for utvikling.

Monica er Siviløkonom fra BI med finans som spesialisering samt to år med juss fra Universitetet i Oslo og flere masterkurs innen strategi og ledelse fra BI og London Business School. I 2017 tok hun et masterkurs innen “Business and Human Rights” fra Universitetet i Bergen.

Monica blir brukt som foredragsholder på mange tema innen bærekraftig utvikling og har hatt oppdrag fra Berkeley University, King’s College, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Norad og OECD kontaktpunkt Norge.

 

.