Nina Schefte


Et lønnsomt samfunnsansvar legger grunnlaget for fremtidig vekst

Kjernekompetanse: Integrering av bærekraft i forretningsdrift, ledelse og kommunikasjon

Nina er seniorrådgiver i Pure. Hun har 20 års yrkeserfaring fra miljø- og samfunnsansvar innen offentlig og privat sektor. Hennes bakgrunn som sivilingeniør innen miljø- og ressursteknikk i kombinasjon med en Master of Management innen strategisk samhandling og ekstern kommunikasjon, gir en bred faglig tyngde innenfor fagfeltet. Hun har videre erfaring som leder for en rekke ulike prosjekter relatert til bærekraft og samfunnsansvar.
Nina ledet IKEA Norges arbeid innen miljø- og samfunnsansvar i mer enn ti år. Hun var ansvarlig for utarbeidelse, forankring og implementering av IKEA Norges strategi for bærekraft fra 2003 til 2015. Fra 2010 ble bærekraft løftet opp som en av fire hjørnesteiner i den langsiktige forretningsstrategien. En av Ninas hovedfokus var å gjøre bærekraft og ansvarlighet relevant og forståelig for den enkelte medarbeider. I 2014 var det 79 prosent av medarbeiderne i IKEA Norge som var enige i at bærekraft var en naturlig del av deres arbeidshverdag.
I perioden som leder for bærekraft i IKEA Norge var Nina også ansvarlig for planlegging og implementering av kommunikasjonsstrategien for bærekraft. Hun var ekstern talsperson for saker relatert til bærekraft. De bærende elementene i kommunikasjonen både internt og eksternt var kontinuitet, involvering, engasjement og bred bruk av kanaler. IKEA ble rangert som ledende innen bærekraft i flere nasjonale omdømmeundersøkelser i 2012, 2013 og 2014 (Sustainable Brand Index, RepTrack og Ipsos MMI).

I perioden 2013-2015 hadde Nina også et globalt ansvar som koordinator innen Community Involvement for IKEA Retail & Expansion. Det innebar utvikling av globale retningslinjer for hvordan alle IKEAs enheter i over 40 land skal ta et ansvar i sitt lokalmiljø.

Nina begynte i Pure i februar 2015 og har blant annet bidratt som rådgiver inn i ulike prosesser for å integrere samfunnsansvar for bl.a. Aker Solutions, Bunnpris, Tomra og NSB. Nina har også tidligere jobbet som miljørådgiver i Grøner og Hjellnes Consult med konsekvensutredninger, retursystemer for avfall og ulike offentlige utredninger for Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet.

Nina liker å løse utfordringer. Hun er en god strateg, samtidig som hun evner å finne praktiske løsninger på operasjonelle oppgaver. Hun er en god formidler, og holder jevnlig presentasjoner og foredrag om hvordan man kan jobbe for å integrere bærekraft som en naturlig del av en virksomhet.

Kontakt

nina@pureconsulting.no

+47 907 81 993

LinkedIn

Twitter

CV sendes ved forespørsel