Thea Sofie Tofteberg


Kjernekompetanse: digital strategi, innovasjon og bærekraftig vekst. 

Thea er deltidsansatt i en prosjektassistentstilling i Pure ved siden av studenttilværelsen og rollen som med-gründer av Evner.no.

Hun har fra før en bachelorgrad i Business studies fra Cass Business School i London, og fullfører nå mastergraden “ESST- European Science, Society and Technology” ved universitetet i Oslo. Thea har bakgrunn fra store kunnskaps- og teknologi intensive bedrifter som DNB og IBM, samt uvurderlig erfaring som med-gründer av Wooopit S.p.z.o.o. I dag er hun med å starte opp Evner.no – “kunnskapens Airbnb” samt en egen plattform for formidling av E-sport coaching; https://esport.evner.no/

Thea brenner for lønnsom forretningsdrift på en bærekraftig måte og trekker frem delingsøkonomi, markedsplasser, brukeropplevelse og kommunikasjon som særlig interessefelt . Rollen som gründer fordrer at hun holder seg oppdatert på nye  forretningsmodeller og verktøy, og interesserer seg særlig for hvordan bedrifter kan benytte seg av disse for å vokse og utvikle bærekraftige konkurransefortrinn.

Hun ble ansatt i Pure høsten 2017 og jobber i hovedsak med kommunikasjon og prosjektstøtte.

 

Kontakt

thea@purecsr.no

+47 93060079

LinkedIn

CV sendes ved forespørsel