Etikk og ansvarlige innkjøp


Etikk i din virksomhet og kontroll på risiko i leverandørkjeden

Hvordan står det til med «grunnmuren» i din virksomhet? Har alle den kunnskap og verktøy de trenger for å ta gode ryggmargsbeslutninger? Verdier og etiske retningslinjer ligger i bunnen av alt vi gjør og definerer dermed vår bedriftskultur og om vi når de mål vi har satt oss. Pure bistår flere virksomheter med å utvikle etiske retningslinjer og/eller levendegjøre etikken.

Etikk i leverandørkjeden er et område som det stilles økende krav til – både fra kunder, ansatte og nå med innstramming i loven om offentlige anskaffelser. Pure bistår kunder med risikovurderinger av egen leverandørkjede, med strategier for leverandøroppfølging og med operativ bistand til forbedring blant leverandørene.