Fasilitering


Interessentdialoger og fasilitering av inspirerende og engasjerende møteplasser

Vi leder mange interessentdialoger for selskaper. En god interessentdialog er viktig for å ivareta selskapets ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten. Det handler om å kartlegge de viktigste interessentgruppene som er berørt av virksomhetens arbeid og åpent og aktivt kommunisere med de og bringe deres synspunkt inn i arbeidet med å sikre kunnskapsbaserte beslutninger.

Vi har lang erfaring med å fasilitere interne og eksterne workshops og konferanser. Små eller store, norske eller internasjonale, korte eller lange.

”Sammen med Pure lagde vi en inspirerende og engasjerende dag som ga alle medarbeidere ny energi til det videre arbeidet”.