MATPRODUKSJON


Dagens matproduksjon må være omstillingsklar for klimaendringer og befolkningsvekst

Hva handler bærekraftig matproduksjon om?

Bærekraftig matproduksjon handler om å produsere mat som i størst mulig grad er basert på nasjonale ressurser, og som ivaretar miljø, sosiale og økonomiske forhold. Denne innebærer blant annet at maten er produsert på en måte som sikrer ressursgrunnlaget, biologisk mangfold og god dyrevelferd, samtidig som det gir trygg og sunn mat til befolkningen nå og i fremtiden.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Klimaendringer, ressursknapphet, tap av naturmangfold og befolkningsvekst gir nye utfordringer til den globale og nasjonale matproduksjonen. Dagens matproduksjon og landbruket må derfor være motstandsdyktige mot både klimaendringer og prisendringer, og hvorav effektiv ressursutnyttelse og kretsløpstankegang blir mer fremtredende. Regjeringen har etablert Matnasjonen Norge. Ny teknologi skal gjøre fremtidens matproduksjon mer effektiv.

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har erfaring fra å arbeide med matprodusenter og dagligvarebransjen. Blant våre kunder har vi arbeidet med å integrere bærekraft i selskapenes forretningsstrategier. I tillegg til å bistå dem i kommunikasjon av initiativer i egne og eksterne kanaler. Vi har også erfaring fra å gjennomføre Masterclasses om bærekraft kommunikasjon.

 

Kundereferanser

  • Orkla
  • Norgesgruppen
  • BAMA
  • Foodscape
  • Matvett
  • Idun Industrier