Foredrag


Formidling av kunnskap, trender og bærekraftige business-case

 

Vi formidler ofte vår kunnskap om faget, nye trender og business-case gjennom foredrag eller innlegg, det være seg på større konferanser eller i interne møter hos ulike virksomheter.

Tematikk vi ofte snakker om er levende og lønnsomme bærekraftsstrategier, miljø, etikk, innovasjon og bærekraft, leverandøroppfølging, inkluderende arbeidsliv og ansvarlige og sunne bedriftskulturer.

Pure er affiliate i Michel Porters Shared Value initiative og har der unik tilgang til de nyeste internasjonale beste praksis eksempel og verktøy.