VAREHANDEL


Varehandelen kan legge til rette for mer bærekraftig forbruk i samfunnet

Hva handler bærekraftig varehandel om?
Varehandelen er en stor aktør i norsk økonomi og sysselsetting. På tross av at handelen har et relativt lite klimafotavtrykk representerer handelens verdikjeder ofte store klimagassutslipp. Her kan varehandelen være en utslagsgivende aktør i verdikjeden, med tanke på innkjøp av varer. Den har også en viktig rolle opp mot forbrukeres mulighet til å ta bærekraftige valg. Norske forbrukere har et stort klimafotavtrykk, og økt befolkningsvekst vil føre til at flere behov skal dekkes og økt etterspørsel.


Hvilke trender og endringer er på vei?

Det er flere viktige trender og endringer i dagens varehandel marked. Digitalisering og teknologiske fremskritt fører til endringer i varehandelen, blant annet med tanke på sporbarhet, logistikk og automatikk. Forståelsen av at markedet krever nye, bedre og flere kontaktpunkter til kunder utfordrer dagens virksomheter til å adaptere «omnichannel» – hvor det er flere og forbedrede distribusjonskanaler for å få tilgang til varer. En av disse strategiene er «last mile delivery» (fokus på produktlevering helt hjem). Samtidig er det også større forventninger til retur av varer og produkter (reverse logistics). Alle disse er kilder til konkurransefortrinn, samtidig som de driver virksomheters kostnader og har fordeler og ulemper i et bærekraftsperspektiv. Norske forbrukere har et større og større fokus på bærekraft. Sustainable Brand Index rapporten fra 2019 viser at flere lar bærekraft påvirke deres kjøpsbeslutninger i Norge. Økte miljø og etikk krav i innkjøp av varer, samt nye sirkulære forretningsmodeller føre til at forbrukere kan ta smartere og mer bærekraftige valg i sin hverdag.

Vår ekspertise
Pure Consulting har erfaring fra å arbeide med virksomheter innen varehandelen. Blant våre kunder har vi arbeidet med å integrere bærekraft i selskapers forretningsstrategier og utforme kommunikasjons planer som lar seg forankre og gjennomføre interne og eksternt. I tillegg har vi bistått i utarbeidelsen av miljø policier, miljø- og klimarapportering og miljøsertifisering. Vårt verktøy Circulab, som vi benytter for å aktivisere sirkulære forretningskonsepter, har flere av våre oppdragsgivere hatt særlig nyttig av for å bevisstgjøre organisasjonen om hva sirkulær økonomi er og kan betyr, samt teste ut sirkulære forretningskonsepter.

Noen kundereferanser

 • IKEA
 • Elkjøp
 • Vinmonopolet
 • Travelretail
 • Norgesgruppen
 • Kjedehuset
 • Tekstilservice
 • Fjellsport
 • Orkla
 • Bergans
 • Bunnpris
 • Stokke
 • Varnergruppen