HAVNÆRINGER


Ressursene som kommer fra havet kan bidra til å løse noen av våre største globale utfordringer

Hva handler bærekraftig havnæringer om?

Havnæringer innebefatter flere store næringer, som skipsfart (maritim) og sjømatsnæringen, (samt olje- og gass). Disse spiller en viktig rolle for Norge og verden. Ressursene som kommer fra havet kan bidra til å løse noen av våre største globale utfordringer, f.eks. det økende behovet for mat, energi, og transportsruter. Samtidig står havet ovenfor store problemer, og bærekraftig ressursutnyttelse og bruk av havet er en viktig for at vi skal kunne fortsette å leve godt av havet i fremtiden.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Havet dekker 70% av planeten, og regulerer klimaet, produserer oksygen, gir mat til millioner av mennesker og er hjem for mange dyrearter og økosystemer. Vi ser nå et mer bevisst forhold til havet som et sårbart økosystem, eksempelvis med fokus på verdens fiskebestander og overfiske, marin plastforurensning og annen forurensning, havforsuring, og økt tilførsel av fosfor og nitrogen. Norske myndigheter fronter flere viktige havinitiativ nasjonalt og internasjonalt, og vektlegger den maritime industrien som et viktig satsnings- og kompetanseområde for Norge. Eksempelvis kom Regjeringen med en oppdatert versjon av Havstrategi nylig og den norske regjeringen har også tatt initiativet til et nytt panel navngitt High-level Panel for Sustainable Ocean Economy, som i løpet av de neste årene skal arbeide for å løfte bærekraftig perspektiver på hav.

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har erfaring fra å arbeide med marinsektor, havbruksnæringen og cruice industrien. Blant våre kunder har vi arbeidet med å integrere bærekraft i selskapenes forretningsstrategier som ruster dem for fremtidige krav og forventninger fra interessenter. Vi har utviklet kommunikasjonsstrategier, implementert strategier og utarbeidet on-boarding programmer for egne ansatte.

 

Kundereferanser

  • Hurtigruten
  • Grieg Group
  • Aker Biomarine
  • Bremnes Seashore
  • Brunvoll
  • Aker Solution
  • Wallenius Marine
  • O. Mustad & Søn