SIRKULÆR ØKONOMI


Vi hjelper virksomheter å aktivere sirkulære forretningskonsepter

Den sirkulære økonomien rommer mange nye forretningsmuligheter for selskaper som tør å omstille seg. Fremover vil vi oppleve dyrere råvarepriser, mer ressursknapphet, flere miljøproblemer, klimaendringer og strengere lovgivning, som tvinger frem sirkulære forretningsmodeller. Både EU og Norge setter sirkulær økonomi på agendaen. Norske myndigheter er i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, og EU kommer stadig med ny lovgiving på feltet, samt handlingsplaner. Her gjelder det å være frempå.

Syv elementer som er felles for å oppnå sirkulær økonomi

 1. Prioritere fornybare ressurser
 2. Forlenge brukstiden
 3. Bruke avfall som ressurs
 4. Design for fremtiden
 5. Samarbeid for økt verdiskaping
 6. Fornye forretningsmodellen
 7. Integrere digital teknologi

Circulab – EN SPILLBASERT WORKSHOP SOM aktiverer sirkulære forretningskonspeter

Vi opplever at selskaper har lite kunnskap om hva sirkulær økonomi betyr for deres virksomhet og vi holder derfor ofte foredrag og interne kurs for å øke forståelsen i organisasjonen. I tillegg er det få selskap som har testet ut sirkulære forretningskonsepter fordi det utfordrer deres eksisterende forretningsmodell. Pure har sertifiserte Circulab-instruktører. Circulab er et forretningsmodelleringsverktøy som hjelper selskaper med å forstå hva sirkulær økonomi er og betyr for deres virksomhet, og gir selskapet en mulighet for å teste ut nye forretningskonsept i en sirkulær økonomi, og hvilke forretningsmuligheter det skaper for fremtiden.

Fem måter Circulab kan skape verdi for din virksomhet

 1. Skaper bevissthet om hva sirkulær økonomi er og hvilke muligheter som ligger i dette
 2. Gir deltakerne mulighet ”gjennom spill” å oppleve hva det i praksis betyr for forretningsmodellen 
 3. Hjelper virksomheten å re-designe et produkt eller tjeneste slik at man skaper sirkulære muligheter i hele livssyklusen
 4. Gir idéer til nye løsninger dersom virksomheten sliter med å få tak i råmaterialer – og/eller ønsker å finne nye løsninger
 5. Skaper bærekraftig innovasjon

Last ned vårt faktaark om Circulab her og ta kontakt med vår rådgiver Ellen Sofie Øgaard på ellen@pureconsulting.no for å avtale en Circulab-workshop.