BYUTVIKLING


Gode løsninger for byplanlegging og mobilitet er viktig for fremtidens byer

Hva handler bærekraftig byutvikling om?

Økt befolkningsvekst og urbanisering, samt klimaendringer og omstilling til lavtutslippssamfunn fordrer endringer i byutvikling og mobilitet. Bærekraftig byutvikling og grønn mobilitet handler om å skape løsninger og muligheter for by-areal-og transport som legger til rette for fremtidsrettet, miljøvennlige og sosialt rettferdige byer. Dette er et viktig arbeid i hele Norge, og ikke bare i de større byene.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Byutvikling og mobilitet er store tematiske områder med mange aktører og aktiviteter. De senere årene har det vært et stort fokus på hvordan norsk bygg- og anleggsbransje bidrar til et grønt og sosialt bærekraftig samfunn, eksempelvis gjennom Eiendomssektorens Veikart mot 2050 hvordan og Bygg 21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Miljøsertifiseringssystem for bransjen har vokst fort, eksempelvis BREAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) og BREAM-Nor.  Grønne og tilgjengelige områder, sosial bærekraft og livskvalitet, samt luftkvalitet og lokale miljøproblemer, er andre viktige komponenter i et byutviklingsperspektiv. Her spiller også mobilitet en essensiell rolle, hvorav smarte og grønne mobilitetsløsninger kan øke bruken av kollektivtrafikk.

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har erfaring fra å arbeide med eiendomsutviklere, rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, kommuner og mobilitetsselskaper. Blant våre kunder har vi arbeidet med bærekraftsstrategier, kompetanseløft, sirkulære forretningskonsepter, bærekraftige anskaffelser og interessentdialoger og Bylaboratorier i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

 

Kundereferanser

 • Asker kommune
 • Ruter
 • Oslo Vognselskap
 • VY (gamle NSB)
 • Flytoget
 • Vestre
 • JM Norge
 • EBA
 • DARK arkitekter
 • Snøhetta
 • Asplan Viak
 • Multiconsult
 • Norsk Geologisk Institutt
 • Arendal kommune
 • Oslo kommune
 • SAS
 • Doga