Storytelling


Formidling av gode historier i ord og bilder

Det er de gode historiene om bærekraft som skal formidles, ikke tall og figurer. De gode eksemplene som synliggjør at ditt selskap har bidratt til en bærekraftig utvikling innenfor etikk, miljø, mennesker eller samfunn.

Vi kan – via levende bilder – formidle innholdet i deres samfunnsrapport på en engasjerende måte. Materialet kan brukes i egne kanaler, internt og eksternt. Spør oss gjerne om gode eksempler på storytelling fra ansvarlige organisasjoner.

”Combining the head and the heart is the most powerful style of storytelling” – Todd Reubold, Ensia