Vår ansvarlighet


Pure sin visjon er ”Ta ansvar – vis ansvar”. Med det mener vi at vi jobber for en verden hvor alle kan være trygge på at virksomheter og deres produkter og tjenester er bærekraftige og bidrar til en positiv forskjell for miljø, mennesker, virksomheter og samfunn. Dette gjelder selvsagt også for vår egen drift. Vi tar vårt ansvar for at vår bedrift skal sette et positivt fotavtrykk.

VISJON OG VERDI

I Pure har vi én verdi –

Hel ved!

Vår visjon:

”Ta ansvar – vis ansvar”

Vi jobber for en verden hvor alle kan være trygge på at virksomheter og deres produkter og tjenester er bærekraftige og bidrar til en positiv forskjell for miljø, mennesker, virksomheter og samfunn

Vår misjon:

Pure sitt arbeid skal bidra til at næringslivets og det offentliges arbeid med bærekraft virker til det bedre for omgivelsene og virksomhetens resultat

Bærekraft skal være en driver for verdiskapning og innovasjon.

ETIKK OG MENNESKER

Arbeidsforhold

Pure er en virksomhet med etiske retningslinjer som gir klare kjøreregler for vår drift. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass som tar godt vare på egne medarbeidere. Noen viktige områder for oss er følgende:

 • Ryddige ansettelsesavtaler
 • Ansvar, åpenhet og medbestemmelse
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og ferie
 • Transparens i alle avtaler og et redelig og lovlydig forhold til skatt og avgifter

Vi etterstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og oppmuntrer alle medarbeidere til et aktivt liv med et sunt kosthold.

Vi driver ikke med:

 • Diskriminering
 • Skjulte inntekter
 • Korrupsjon eller noe som av oss eller andre kan oppfattes som gråsoner

SAMFUNNET

Pure jobber utelukkende med kunder som er opptatte av å ivareta sine omgivelser og drive ansvarlig. Våre rådgivere har frihet til å reservere seg mot å jobbe med enkelte kunder.

Våre rådgivere oppfordres til å bruke av sin fritid på frivillige, samfunnsnyttige prosjekter og får av Pure bruke to dager i året til slikt arbeid. Alle medarbeidere har sin hjertesak.

Under hashtagen #fraholdningtilhandling legger vi ut små og store begivenheter og inspirasjon til hvordan vi i hverdagen kan gjøre gode intensjoner om til handling som flytter noe i riktig retning.

Gjennom vårt eget nettverk Pure young professionals holder vi samlinger for unge, dyktige mennesker som brenner for vårt fagområde. Nettverket er også en viktig kunnskapsbase for oss i vårt arbeid.

For å bidra til inkludering av mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet har vi også stilt med plass til arbeidstrening for å jobbe seg frisk.

MILJØ

Pure har ett miljøprosjekt vi har bidratt inn på siden idestadiet til gjennomføring. Skriker fra naturen av kunstner Lise Wulff http://www.thescreamfromnature.com

Pure er miljøfyrtårnsertifisert og har klare miljømål for vår drift

 • Vi reiser fortrinnsvis kollektivt og utarbeider årlig et klimaregnskap som del av vår miljørapport
 • Vi har mål om å redusere avfallsmengden fra kontoret vårt og har en kildesorteringsgrad på 60 prosent
 • Lokalene våre er moderne, med vannbåren geovarme og bevegelsessensorer for lys. Vår energibruk ligger under 80 kWh pr. kvadratmeter
 • Vi har en innkjøpspolicy hvor vi vektlegger kjøp av miljømerkede og økologiske varer.