Vi styrker laget


Sjur Magnus starter som juniorrådgiver hos Pure.

Sjur Magnus starter som juniorrådgiver hos Pure i august 2019. Sjur er utdannet siviløkonom med bred erfaring fra prosjektledelse, forretningsutvikling og finans fra selskaper som CR-Group, Gjensidige Forsikring og Yara International. Han har også opparbeidet seg internasjonal erfaring gjennom studier og jobb, blant annet fra software-selskapet Dakota Systems og prosjektansvar inn mot Yaras globale venturekapitalfond YaraGerminate. Ved siden av dette har Sjur erfaring fra lederroller og styreverv i frivillig sektor gjennom mange år.

Sjur drives av å skape gode resultater for oppdragsgiver, samtidig som han har en genuin interesse for bærekraftig forvaltning og forretningsutvikling. Han har høye ambisjoner om å bidra til en mer bærekraftig verdiskapning, hvor han mener at næringslivet og start-ups vil få en svært viktig rolle de neste årene.

Sjur har gjennomført befalsutdanning på Luftforsvarets befalsskole, før han tok en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Hauge School of Management (NLA Høgskolen), som han supplerte med en mastergrad på Handelshøyskolen BI med fordypning i strategi og innovasjon. Gjennom studiene har han opparbeidet seg solid kunnskap når det kommer til innovasjons- og strategiprosesser. Videre, skrev han sin masteroppgave rundt tematikken bærekraft og samfunnsansvar – med fokus på hvordan virksomheter kan bruke konseptet «Creating Shared Value» i praksis.

Vi er svært veldig glade for å få med Sjur på laget!