Pure styrker kompetansen på finans


Vi ønsker Monica Mee hjertelig velkommen som ny seniorrådgiver i Pure Consulting.

Monica Mee starter som seniorrådgiver i Pure august 2019. Hun har over 18 års erfaring som leder, hvor hun blant annet har jobbet med forretningsutvikling, salgsledelse, strategi og innovasjon fra IT- og finanssektoren. Med 10 års ledererfaring fra Nordea og medlem av nordiske ledergrupper, har Monica lang erfaring fra å jobbe med finansielle direktiver, compliance og governance, og har for eksempel stor kompetanse i å arbeide med EU-, FN- og OECD-standarder og retningslinjer fra et strategisk og implementeringsperspektiv. Monica har også over 8 års erfaring fra IT-sektoren hvor hun har jobbet for Evry og Bouvet, og videre har hun vært aktiv inn mot start-up miljøet, blant annet som representant for Nordeas samarbeid med Accelerator bedriften The Factory. Hun har vært underleverandør til BI-handelsskolens masterkurs mot store selskaper som dekker både i privat og offentlig sektor.

Siden 2007 har Monica vært en pådriver for bærekraftig utvikling i finansbransjen. Hun har jobbet med temaer som klima og miljø, sirkulær økonomi, sivilsamfunn, menneskerettigheter, etikk og styring. Hun har flere roller i bransjeforeningen for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif), samt deltatt i flere arbeidsgrupper i Finans Norges regi, deriblant Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen. I kraft av rollen som leder av akademiakomitéen i Norsif har hun hatt dialog med de største universitetene og høyskolene for å sikre studenters læringsgrunnlag på bærekraftig utvikling. Hun sitter i et Advisory Board for samfunnsøkonomi med fokus på bærekraft hos NMBU, og er også en aktiv bidragsyter til EU Horizont 2020-prosjektet SMART, som fokuserer på barrierer og drivere for markedsaktørers bidrag til FNs Bærekraftsmål.

«Som en person som brenner for bærekraftig utvikling og har lang erfaring med innovasjon og forretningsutvikling i privat næringsliv har jeg funnet den for meg «perfekte» jobb hvor jeg kan anvende min erfaring og være med på å påvirke et område jeg finner viktig og meningsfylt» , kommenterer Monica.

Monica er Siviløkonom fra BI med finans som spesialisering samt to år med juss fra Universitetet i Oslo og flere masterkurs innen strategi og ledelse fra BI og London Business School. I 2017 tok hun et masterkurs innen “Business and Human Rights” fra Universitetet i Bergen. Monica blir brukt som foredragsholder på mange tema innen bærekraftig utvikling og har hatt oppdrag fra Berkeley University, King’s College, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Norad og OECD kontaktpunkt Norge.

Pure Consulting er stolte over å få Monica med i teamet, og gleder oss til å dra nytte av hennes ekspertise og kunnskap!