Pure på Arendalsuka


Bærekraft stod høyt på agendaen under Arendalsuka 2019. Pure Consulting, i samarbeid med Innoventi, organiserte to arrangementer med fokus på fremtidens lederskap og kommuner.

Tirsdag 13. august stilte vi spørsmålet «Hva kreves av fremtidens ledere i et bærekraftsperspektiv?» Fremtidens utfordringer trenger nye løsninger og tankesett. De som skal lede fremgangsrike virksomheter må se på bærekraft både som et mål i seg selv, men også som en forretningsmulighet. Ny teknologi og smartere bruk av ressurser åpner for en rekke innovasjoner, samtidig krever det at næringslivet omstiller seg og satser på nye og mer bærekraftige forretningsmodeller. Vi tok diskusjonen med en rekke kunnskapsrike gjester – Karen Landmark, ph.d og RD&I Manager Ikuben, Stina Torjesen, førsteamanuensis UiA, Eli Haugerud, leder for Innovasjon i Tekna, Svein Buvik, Chief External Affairs Officer, Organization Gard og Haakon Brunell, CEO & Managing Partner, Katapult Impact Accelerators, samt Monica Mee, Pure Consulting.

Onsdag 14. august belyste vi bærekraftstematikken i kommune-Norge. Arrangementet hadde et praktisk fokus, gjennom å se på hvordan vi kan praktisk utøve bærekraft i en kommune – fra strategi til praksis, fra barnehage til mobilitet og byutvikling. Ved hjelp av en del gjester fra kommune-Norge, ble det gitt flere eksempler på hvordan man kan jobbe med bærekraftsmålene i kommunen. Kristine Andenæs, leder for strategi og utredning i Nye Asker kommune, presenterte Asker kommune sitt arbeid med bærekraftsmålene som rammeverk, og Anita Sønsteby fra Borgen Barnehagene viste et av Asker Pilotene. Eva Snare, Næringssjef Nord Odal kommune snakket om Kongsvinger regionens fokus på sirkulær økonomi og arbeidet med Circel Scan, og Ragnhild Hammer, rådgiver for miljø og klima i Arendal kommune fortalte om kommunens arbeid med å forankre bærekraftsmålene i kommuneplanen. Arrangementet viste også praktiske eksempler fra Katrine Smemo Granlund, nestleder i styret i BUA, om BUA ordningen, Thomas Berman, Nettverksleder i Pådriv, og Frode Hvattum Strategisjef i Ruter. Tine Sundtoft, ny fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, fortalte om hvordan det nye fylket går fra ambisiøse mål til konkret handling gjennom Klimaveikart Agder.

Arrangementene ble moderert av Kia Luise Klavenes og Stine Lise Hattestad Bratsberg.