Full sal da Pure inviterte til sitt årlige frokostseminar


Tirsdag 2. september ønsket Pure velkommen til sitt årlige frokostseminar – denne gang med fokus på hvilken rolle spiller små og mellomstore bedrifter for å nå FNs bærekraftsmål.

I nesten 10 år har Pure bistått store virksomheter med å integrere bærekraft i forretningsstrategien. Men er bærekraft bare forbeholdt de aller største virksomhetene? I Norge står små og mellomstore bedrifter (SMBer) for 60 prosent av verdiskapningen og sysselsetter over én million arbeidstakere, og kan spille en avgjørende rolle i at vi oppnår bærekraftsmålene. Derfor satte Pure SMBer og bærekraft på agendaen.

Seminaret ble satt i gang av Stine Lise som oppsummerte noen av de viktigste erfaringene Pure har gjort seg gjennom mange år med fokus på bærekraft, og Kia presenterte Pure sin ferske topplederundersøkelse om lederskap og bærekraft.

Deretter fikk publikum høre om praktiske erfaringene fra tre SMBer som jobber med bærekraft i praksis, 7Sense med Max J.Tangen, Restaurant Asia med Linnea Carolina Gustafsson, og Roede As med Lis Pedersen Strøm. Disse virksomhetene har gått foran og tatt grep for en mer bærekraftig forretningsstrategi.

Nina Riibe fortalte om hvordan Econa ser på som mulighetene og utfordringene for sine medlemmer med tanke på bærekraft.

I tillegg hadde vi invitert Chantal Line Carpentie, sjef for UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) ved FNs hovedkvarter i New York, til å dele sine erfaringer. Chantal har som oppdrag å gjøre SMBer over hele verden til aktive bidragsytere til FNs bærekraftsmålene, og snakket derfor om hvordan bærekraftsmålene kan nyttiggjøres av små- og mellomstore bedrifter.