Pure på nettverksmøtet til Næring for Klima i Oslo


Den 18. september arrangerte Næring for Klima nettverksmøte med fokus på klimarisiko og hvordan næringslivet i Oslo kan tilpasse seg klimaendringene. Som et nytt medlem av nettverket, bistod Pure ved å moderere diskusjonene rundt klimarisiko og scenarioplanlegging.

Møte samlet over 80 medlemmer av Næring for Klima for å lære om hvordan næringer kan tilpasse seg klimaendringer og klimarisikoer. Gjennom flere presentasjoner om hva klimarisiko er og hvorfor det er så viktig, fikk medlemmene en forståelse hva denne type risikoforståelse handler om. Andre presenterte både fysiske klimarisikoer i Oslo og overgangsrisikoer i forbindelse med veien til nullutslippssamfunnet. I etterkant av flere spennende presentasjoner fra ulike virksomheter og Klimaetaten, hadde Pure sine seniorrådgivere Monica Mee og Marcus Borley en seanse om klima-scenarioplanlegging for virksomheter.

Scenarioplanlegging er et viktig strategisk planleggingsverktøy i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene, og blir i økende grad tatt i bruk av bedrifter som ønsker å ha en aktiv tilnærming til klimarisiko og muligheter. Gjennom å utarbeide fremtidige scenarioer for hvordan klimaendringene vil påvirke din virksomhet får man ikke bare større kunnskap og forståelse for direkte og indirekte risikoer, men også hvilke grep man må ta for å være rustet for å møte klimaendringer i fremtiden.

«Å arbeide på denne måte er ekstremt viktig for bedrifter i møte med fremtiden, ikke minst her i Oslo, hvor Oslo Kommune har lansert en meget ambisiøs klimastrategi for 2030», poengterte seniorrådgiver Monica. I Oslo sin nye klimastrategi skal kommunen blant annet redusere klimagassutslipp med 95 % i 2030 sammenliknet med 2009, og at Oslo i størst mulig grad skal være i stand til å takle uønskede klimaendringer (klimarobust). Dette vil få konsekvenser for flere næringer deriblant bygge- og anleggsbransjen, og mobilitetsektoren. I tillegg vil kommunen etterspørre varer og tjenester med lite klimafotavtrykk.