Nikolai Astrup kommer, kommer du?


Basic Internet, SANDS og Pure Consulting inviterer deg til frokostseminar 25.okt: «Digitalisering på utviklingsagendaen: Hvordan sikrer vi tilgang til digitale offentlige goder for alle?»

Digitalisering har gjort livet enklere for oss i Norge og Norden, og har ikke minst bidratt til selskaps- og samfunnsutvikling. Et digitalt Norge har gitt oss tilgang til offentlige goder. Derimot har halvparten av verdens befolkning fortsatt ikke tilgang til Internett og går dermed glipp av en rekke utviklingsmuligheter. Internett- og informasjonstilgang er en katalysator for at verdenssamfunnet skal oppnå FNs bærekraftsmål og kan myndiggjøre mennesker til å bli aktive deltakere i økonomien og samfunnet.

På frokostseminaret vil Digitaliseringsminister Nikolai Astrup legge frem anbefalinger fra FNs Høynivåpanel for digital inkludering, der han også er medlem, og vi vil diskutere rammeverk for innføring av digitalisering for alle, med fokus på digitale offentlig goder for alle.

Sted og tid:
Dato: 25. oktober, kl. 08:00-10:00 – dørene åpner kl. 07:30 med frokostservering
Sted: SANDS, Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

Agenda:

08:00 Velkommen v/ Hibo Adam (SANDS)
08:10 «Digitalisering som driver av samfunnsutviklingen» v/ Tale Skjølsvik, Professor & Pro-dekan FoU ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design, OsloMet (10 min + 5 min spørsmål)
08:25 Fra analog til digital: «Utviklingssamarbeid forandres» v/ Trond-Are Utle, Chief Digital Officer, Kirkens Nødhjelp (10+5)
08:40 Case: Digitalisering i inkludering- og helsearbeid på landsbygda i Tanzania v/ Cathrine Chaffey (University Cardiff, UiO, Basic Internet Foundation) (10+5)
08:55 Anbefalinger fra FNs Høynivåpanel for digital inkludering v/ Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (15+5)
09:15 Panelsamtale: «Hvordan kan Norsk utviklingspolitikk sikre tilgang til digitale offentlige goder?»  Deltagere: Nikolai Astrup, Trond-Are Utle, Tale Skjølsvik, Josef Noll (Basic Internet Foundation), Morten Steenstrup (Partner, SANDS), Cathrine Chaffey. Ledes av Ellen Sofie Øgaard (Bærekraftsrådgiver, Pure Consulting). Mulighet for spørsmål fra salen.
09.50 Oppsummering og avslutning v/ Hibo Adam

Det er begrenset med plasser, så husk å melde deg på: http://app.bwz.se/SANDS/b/v?event=127&ucrc=0E1EF5D260

Arrangementet er gratis.