Bærekraft og ungdomsmedvirkning i nye Asker kommune


For ett år siden fasiliterte Pure Consulting Askerkonferansen, som fokuserte på ungdomsmedvirkning og lokal implementering av bærekraftsmålene. Nå er animasjonsfilmen som oppsummerer innspillene ute!

Nye Asker kommune har brukt FNs Bærekraftsmål som rammeverk for den nye kommuneplanen – fra 2020 vil den nye kommunen ha lokale mål i kommuneplanen som står i sammenheng til de FNs bærekraftsmål og delmålene. På bakgrunn av dette arbeidet ble Asker kommune den første norske kommune til å bli tatt inn i program-og metodebasen for lokal implementering av bærekraftsmålene i FN-organisajonen UN Habitat.

I kjølevannet av dette har også Asker kommune og UN-Habitat organisert en konferanse for ungdomsmedvirkning, hvor nye Asker kommune ønsket innspill fra de unge på hvordan den nye kommunen kan bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn. Konferansen ble holdt på FN-dagen 24.oktober 2018 og fasilitert av Pure Consulting.

Nå har vi gleden av å dele en animasjonsfilm som oppsummerer noen av innspillene fra konferansen!

Ta en titt på videoen her: Nye Asker kommune og bærekraftsmålene