Hva du som leder bør vite for å omstille din virksomhet


I vår nyeste undersøkelse trekker vi frem de viktigste egenskapene du må beherske og barrierer du må overkomme for å integrere bærekraft i kjernen av forretningen

Pure har snakket med en rekke norske fremoverlente toppledere om hva som må til for å lykkes med bærekraftig omstilling, og hvordan ledere kan være bedre rustet til å gjennomføre slike omstillingsprosesser. Funnene fra undersøkelsen viser at bærekraft betyr nye muligheter for bedriften – blant annet kan det være en positiv driver for fremtidig verdiskapning og det å rekruttere medarbeidere nå og i fremtiden.

Mange erkjenner at det er krevende å integrere bærekraft i virksomheten. Undersøkelsen identifiserer 8 barrierer som må overvinnes, eksempelvis nye tankesett, mangel på kunnskap og det at endringsledelse krever mot. Se hele oversikten over de 8 viktigste barrierene her: De vanskeligste barrierene.

Rapporten gir også en oversikt over 8 nøkkelegenskaper ledere trenger for å lykkes med en bærekraftig omstilling. Ledere har en viktig rolle gjennom blant annet å være rollemodeller som tar bærekraft på alvor, med god forståelse for hva bærekraft betyr i praksis og evne til å se fremover og skape nye løsninger. Se oversikten over de 8 lederegenskapene her: De viktigste egenskapene.

«Gode ledere som går foran i arbeidet med bærekraft er helt essensielt for å lykkes» mener Partner og Bærekraftstrateg, Kia Luise Klavenes i Pure Consulting. Hun har arbeidet med å integrere bærekraft i virksomheter og organisasjoner i en årrekke, og poengterer at «Vi lever i en ny tid, hvor vi står ovenfor et paradigmeskifte. Integreringen av bærekraft er i realiteten helt nødvendig for å ruste virksomheter for fremtiden».

Les den hele rapporten for å få mer informasjon: Lederskap og Bærekraft_Pure Consulting

Undersøkelsen ble gjennomført av Pure med 50 norske ledere sommeren og høsten 2019. Vi intervjuet 15 toppledere – som alle har vært aktivt frempå i integreringen av bærekraft i sine forretninger, og gjennomførte også en spørreundersøkelse med ytterligere 35 respondenter.