Finans for klima


Torsdag 7. november inviterte CICERO Senter for klimaforskning og Stockholm Environment Institute (SEI) til frokostseminar om styring av klimarisiko i finanssektoren, og grønne obligasjoner sin rolle.

Arrangementet, som ble moderert av CICERO direktør Kristin Halvorsen, satte fokus på den nyeste forskningen på finans og klima.

Med CICERO rapporten Climate science for the financial sector: Managing climate risk in Norway and Sweden, har CICERO intervjuet 20 representanter fra finansielle institusjoner og undersøkt forventninger og håndtering av klimarisiko i finanssektoren. CICERO understreket at at korrekt prising av risiko er essensielt for å sikre grønne investeringer er vesentlig.

Arrangementet introduserte også en kommende SEI rapport på rollen til grønne obligasjoner.

Monica Mee, seniorrådgiver i Pure Consulting deltok i panelet med andre representanter fra finanssektoren. Hun påpekte at en av de viktigste faktorene for å redusere risiko er klare retningslinjer fra myndigheter for hva som blir rammebetingelsene for bedriftene frem mot 2030.

«I mange land har næringslivet ligget i forkant av myndighetene, og det er gledelig å se at TCFD nå ser ut til å representere en ramme alle ser til når de skal informere og rapportere til om bedriftens bærekraftsfokus og arbeid». «Dette letter analysearbeidet til investorer og långivere, som igjen bidrar å prise inn risiko og for å akselerere bærekraftige/ESG investeringer», påpekte Monica Mee.

Les CIERCO rapporten her.