Pure sin metodikk får internasjonal oppmerksomhet


FN inviterte Pure til å dele sin erfaring med 40 land representert.

Som eneste norske virksomhet var Pure invitert av FN og deltok på en FN-konferanse om Bærekraftmålene (SDG) og gjennomføringen av dem. Konferansen ble organisert av det norske utenriksdepartementet i samarbeid med FN, og ble holdt i Oslo 19.-20. november.

Nesten førti land deltok med sine offisielle SDG-kontaktpunkt (focal points) på konferansen. Om lag 10 FN organisasjoner og 10 forskjellige globale organisasjoner var invitert til å presentere sine metoder for å gjennomføre Bærekraftmålene.

Pure var invitert av FNs kontor med det globale hovedansvaret for Bærekraftmålene (UNDESA) for å presentere Pure metodikken om hvorledes privat sektor kan bruke bærekraftstrategier og SDGene til å bli en bedre bedrift på alle måter. Mange land sliter med å inkludere private sektor i bærekraftsarbeidet, og Pure presenterte derfor hvordan vi arbeider for å få bedrifter til å integrere bærekraft i kjernen av sine forretningsmodeller. Konferansen fokuserte også på små- og mellomstore bedrifter (SMBer), som utgjør hoveddelen av sysselsetting i land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Pure sitt fokus på SMBer ble derfor også presentert.

Hvert år organiseres den global konferansen the High Level Political Forum (HLPF) for Sustainable Development ved FNs hovedkvarter i New York. Siden 2016 har land vært invitert til å rapportere om den nasjonale gjennomføringen av bærekraftmålene. Mer enn 200 rapporter er levert (ofte flere fra samme land), og det er ventet at litt over 50 land vil rapportere i HLPF i juli 2020.

Rapportene er frivillige og kalles derfor Voluntary National Reviews (VNR). For å få frem det vesentlig i et lands bærekraftstrategier samt implementeringen av SDGene, gjennomfører FN hvert år to forberedende konferanser for deltakerlandene for å gi dem rettledning og bygge kapasitet rundt gjennomføringen av Bærekraftmålene i de enkelte land og hvorledes man skal rapportere på dette. Oslo-konferansen er den første i forberedelsen for HLPF i 2020.