Vår nyeste satsning – atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling!


Pure og GreeNudge har gleden av å lansere BehaviourLab, et samarbeid for å anvender atferdsvitenskap for bærekraftig utvikling.

For at din organisasjon skal være i stand til å lykkes med å realisere deres bærekraftstrategi, er det avgjørende å koble på den menneskelige faktoren.

Bærekraft handler om adferd – de valgene vi tar hver eneste dag. Derfor viser også forskning at det krever endring i både tankesett og adferd om vi skal komme i nærheten av å nå FNs bærekraftsmål.

De aller fleste beslutninger vi mennesker tar, skjer derimot ubevisst og automatisk. Hjernen er en effektiv og energibesparende maskin, og dermed baseres beslutninger på eksisterende preferanser, hva andre gjør, og det som er lettest, der og da. Tross gode intensjoner, resulterer dette ofte i avvik mellom intensjon og handling. Derfor er det også ofte er et gap mellom adferd som vi betegner som bærekraftig og det vi faktisk gjør hver dag.

Rundt 70% av endringsprosesser mislykkes, ofte grunnet manglende forståelse for og for lite fokus på menneskelig adferd. Her kan atferdsvitenskapen spille en nøkkelrolle – som en tverrfaglig tilnærming for å forstå hvordan mennesker tar beslutninger, og hvordan tilerettelegge for bedre beslutningsprosesser og valg.

BehaviourLab er et samarbeid mellom GreeNudge og Pure Consulting som kombinerer ekspertise innen bærekraft og atferdsvitenskap for å realisere strategiske mål i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Det er en forskningsbasert tilnærming til atferdsendring, som tar forskningslaben ut i praksis ved å anvende en arbeidsmetode basert på design thinking. BehaviourLab er for bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som ønsker å realisere bærekraftsmål som avhenger menneskelig adferd. Det vil si, alle.

Ta en titt på den nye nettsiden her: www.behaviourlab.no

Du kan også ta kontakt med seniorrådgiver Marcus Borley på: marcus@pureconsulting.no