«Business as usual» er den største risikoen


Ifølge FNs klimautvalg har vi 10 år på oss hvis vi skal klare å snu irreversible skader på jorden. European Investment Bank anslår et årlig finansieringsgap på 270 milliarder euro for å dekke nødvendige endringer. Gjennom de siste 20 årene har det vært relativt små endringer i investeringsstrategiene. Hvorfor går det så sent?

Det er flere årsaker til dette.

I lang tid har det vært en oppfattet «sannhet» at hvis man velger å investere bærekraftig, så kan man ikke forvente samme avkasting som på konvensjonelle investeringer. Både forskning og empiri bekrefter at dette ikke lenger er en «sannhet».

En årsak til at vi har sett lite bevegelse mot bærekraftige investeringer er mangel på god og sammenlignbar informasjon om selskapenes bærekraftsrisikoer og muligheter, samt deres håndtering av dette. De tradisjonelle analysemodellene er ikke lenger tilstrekkelige og det kreves kvalitativ analyse i tillegg. Det siste er kostbart og tidkrevende.  Det bør være forretningsmessig logisk å ta dette med i analysen selv om det er mer tidkrevende fordi markedet nå betaler kostnaden i form av høyere premie.

En annen årsak er hvordan bærekraftsutfordringen blir forstått og håndtert i bedriftene. De fleste bedrifter har lagt ansvaret for dette området som en del av samfunnskommunikasjon eller til en bærekraftsansvarlig som en funksjon på siden av bedriftens kjernevirksomhet. Men bærekraft er en endring i eksterne omgivelser som må betraktes og tas på alvor på lik linje med alle andre trender. For å sikre fremtidig konkurransekraft må bedrifter vurdere hvordan en trend kan slå inn på ens egen bedrift og tilpasse seg om nødvendig. Fra et investorperspektiv har investorer behov for å kunne evaluere det enkelte selskapets evne til å identifisere og forstå nye risikoer og muligheter og hvordan det påvirker bedriftens finansielle faktorer.

Listen over årsaker til at det har gått tregt med bærekraftige investeringer er mange. Mer interessant er hvilke konsekvenser det får, dersom man ikke følger med i timen.

Bloomberg utga en artikkel 5. november som satte lys på hvordan DNB nå har reorganisert sin Markets-avdeling for å respondere på en voksende interesse for bærekraftsinvesteringer (ESG). I et intervju til Bloomberg sier lederen av DNB Markets at de opplever en eksplosiv interesse for bærekraftige selskaper både fra utstedere og investorer og at aksjeprisene i økende grad reflekterer den nye verdensorden. I samme artikkel hevdes det at en ny rase av miljøbevisste investorer ikke bare nøyer seg med å kjøpe selskaper med god ESG-rating, de «shorter» også selskaper som ikke klarer å tilpasse seg bærekraftsendringene.

8. november kunne vi også lese i DN om at alvoret i klimakrisen har nådd inn til en konferanse i Norges Bank og at Norges Bank tar klimakrisen like alvorlig som miljøstiftelsen Zero. Ifølge Jens Ulltveit-Moe er dette å se på som en sensasjon fordi lenge har det vært klimaaktivistene som har ligget langt foran folkeopinionen, men nå kommer eliten etter.

Med 10 år igjen til å forhindre irreversible skader spiller investorers valg om å investere bærekraftig en viktig rolle. Bærekraftig investeringer er ikke lenger en nisje for de spesielt interesserte. Det er blitt en nødvendighet om vi vil sikre livet på jorden så vel som en sunn global økonomi. «Business as usual» vil bli den største risikoen fremover.

_________

I Pure opplever vi en økende interesse fra investorer og private equity fond om å investere bærekraftig. I tillegg til selskaper som opplever økte krav og forventninger fra investormiljøer. De bedriftene som håndterer endringene på en god måte og i tillegg klarer å tilpasse sin forretningsmodell for å bidra til å løse bærekraftsutfordringer vil fremover få en økt premie ved verdisettelse av selskapet, og dermed øke konkurransekraften sin.

Artikkelen er skrevet av Monica Mee i Pure, som har spisskompetanse i bærekraftig finans. Les mer om Pure sine tjenester under Finanssektoren.