Kamp mot plastavfall i filippinske havnebyer


Innen 2023 skal plastforsøplingen halveres i de tre havnebyene Manila, Puerto Princesa og Batangas.

Onsdag signerte stiftelsen Grieg Foundation en avtale med WWF Verdens naturfond.

Målet er klart og tydelig:

Innen 2023 skal plastforsøplingen halveres i de tre havnebyene Manila, Puerto Princesa og Batangas.

– Dette er en global dugnad, der alle kan gjøre litt. Her føler vi at vi har en stor mulighet til å virkelig utgjøre en forskjell, sier Elisabeth Grieg i stiftelsen. Hun er også leder i flere selskaper i shipping- og sjømatgruppen Grieg Group.

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet, ifølge tall fra WWF. Utfordringen er spesielt stor i Sørøst- Asia. Etter Kina og Indonesia ble Filippinene i fjor rangert som verdens tredje mest plastforurensende land.

– Dette går på helsa løs. Vi mister store deler av ressursgrunnlaget til sjøs hvis vi fortsetter å bruke den som en søppeldunk, sier seniorrådgiver Christine Spiten i WWF.

Den globale Grieg Gruppen har rundt 2.000 ansatte, og alle sjøfolkene er fra Filippinene. Det gir derfor også mening av Grieg Fondation har bestemt seg for å gi WWF 12 millioner til å bekjempe plastforsøpling i Filippinske havnebyer. Les mer om saken her,

We will restore our oceans

Pure Consulting har siden 2017 jobbet med Grieg Gruppen om å integrere bærekraft i kjernen av forretningen og organisasjonen. I arbeidet har FNs bærekraftsmål blitt brukt som rammeverk og alle selskapene i gruppen har valgt ut egne mål hvor de skal strekke sin innsats. Den globale Grieg Gruppen har også som en del av arbeidet redefinert forretningsstrategien og visjonen for selskapet og etablert et overordnet «Purpose», We will restore our oceans. Les mer om Grieg Gruppen sitt bærekraft arbeid her.  

«THE FUTURE OF HUMANITY AND NATURE IS AT STAKE. WE ARE COMMITTED TO CREATING GLOBAL SOLUTIONS THAT WILL SECURE A SUSTAINABLE LIVELIHOOD FOR COMING GENERATIONS».

Elisabeth Grieg, Per Grieg jr, Elna-Kathrine Grieg, Camilla Grieg