Full sal under lansering av BehaviorLab


BehaviorLab tar utgangspunkt i nudging og er et lovende verktøy for å skape bærekraftig forbrukeratferd og sette handling bak bærekraftsstrategien

På fredag lanserte vi vårt sist prosjekt, BehaviorLab. Et spennende tilskudd som vi gjennomfører sammen med Greenudge. Gjennom BehaviourLab tar vi i bruk kunnskap fra atferdsvitenskap, spesielt atferdsøkonomi, for å veilede selskaper og myndigheter til å bedre forstå hva det er som påvirker våre beslutningsprosesser. Forskning viser nemlig at nudging er et lovende verktøy for å skape bærekraftig forbrukeratferd.
I BehaviourLab anvender vi forskning for å designe og implementere skalerbare tiltak som øker bærekraft i hele verdikjeden og hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål ved hjelp av nudging. Vi hjelper kunder å realisere bærekraftsstrategiene sine gjennom å designe og implementere intervensjoner i leverandørkjeder, øke kunnskapen til ansatte og designe produkter som skaper mer bærekraftig forbruksatferd hos forbrukeren.
BehaviorLab vil arrangere et webinar med tittelen «How can behavioural science help us meet the SDGs» allerede 11. februar – sjekk også ut hjemmesiden www.behaviourlab.no for mer informasjon eller ta uforpliktende kontakt med vår seniorrådgiver Marcus Borley.