Pure Consulting har blitt til KPMG Pure Sustianability


Fra 1. april 2020 har Pure Consulting blitt del av KPMG - og heter heretter KPMG Pure Sustainability. Heretter finner du oss i KPMG huset på Majorstuen i Oslo.